Reference

Hudební nakladatelství a vydavatelství

HITBOX 486 - hudební nakladatelství vydávající časopis, zpěvníky a odborné knihy

Spolupráce s nakladatelstvím HITBOX; zracovávání písní do stejnojmenného časopisu, sestavení a sazba několika oblíbených zpěvníků (Karel Plíhal od A do Ž, Fleret od A do Ž 2. díl a Evergreens I.-IV.) a odborné korektury knih (Hudební nauka 1, 1440 oblíbených akordů Petra Rímského)
Písně Karla Plíhala od A do Ž Písně skupiny Fleret od A do Ž - druhý díl Evergreen 1 Evergreen 2 Evergreen 3 Evergreen 4 Hudební nauka 1 1440 oblíbených akordů Petra Rimského

TALACKO HUDEBNINY

Sazba soudobých skladeb od Jana Grossmanna (Anima animam invocat) a úprav (transkripce) houslových koncertů pro violu a klavír (Z. Fibich, J. Suk, O. Rieding, J.B. Accolay) a připravované tituly (J. Grossmann - Violiniada, J. Teml - Cesta ke světlu, Hornová škola)
J. Grossmann - Anima animam invocat J.B. Accolay - Koncert pro housle a klavír a moll Z. Fibich - Sonatina pro housle a klavír, op. 27 J. Suk - Píseň lásky, op. 7 č. 1 O. Rieding - Koncert pro housle a klavír, op.3 6

RADIM ČUDEJKO - časopis Kytara

Sazba kytarových not pro časopis Kytara (např. úpravy Štěpána Raka)

Hudební tělesa, orchestry, sbory

ARS BRUNENSIS CHORUS

Sazba partů skladeb období baroka a spolupráce při korekturách s přípravou partitury a partů soudobých skladeb (Vladimír Franz - Údolí suchých kostí)

Pěvecké sdružení LUMÍR

Přepis sborových partů, příprava partitur a partů pro různá nástrojová obsazení skladeb autorů od renesance po současnost.

MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR

Přepis partů a partitur.

THE CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Pravidelná spolupráce s tímto tělesem na přepisu hůře čitelných rukopisů, tvorbě partitur a partů.

Plzeňská folková skupina STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ

Odposlech melodií a akordů písní, sazba not pro zpěvník a kompletní předtiskové přípravy.

Hudební společnosti a organizace

Pořadatelé festivalu AUTUMMO MUSICALE v italském Comu

Rospis partitur barokních a klasicistních skladeb, restaurování starých partů, jejich spartace a přepis do moderní notace.

G-STUDIO - muzikálová scéna

Rozpis nástrojových partů pro pořad Viva Musical

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Sazba not pro skripta a publikace vydávané Pedagogickou fakultou.
Příprava skript Vlasty Danielové určených především zpěvákům.

Hudební skladatelé

Jan Grossmann

Sazba not a tvorba partů moderní soudobé notace obsahující speciality, kterými jsou např. atonalita, bitempo, používání složitějších výrazových prostředků, ...

Leon Juřica

Přepis písní a skladeb pro různá obsazení (např. mužský sbor a 4 horny).

Jan Kasal

Tvorba partitury dodekafonní skladby pro orchestr Kóta 218. Kromě jiného se zde používají trámce přes taktové čáry. Sazba drobnějších skladeb pro klavír a úprav lidových písní pro klavír a zpěv.